Värmegaranti

Aldrig mer än 24 timmar utan värme
Om du skulle få ett driftstopp som orsakats av din IVT frånluftsvärmepump garanterar vi att du får värme i huset igen inom 24 timmar. Denna garanti gäller under värmepumpens garantitid för värmepumpar som är installerade från och med 2013 och är aktiv under vintermånaderna november – mars.
För felanmälan gällande IVT:s övriga sortiment hänvisas till Energitjänst AB.

Jourtjänsten är i första hand till för att försöka lösa det akuta problemet därför kan det behövas återbesök under ordinarie arbetstid.

Innan du kontaktar oss
ber vi dig läsa manualen som levererats med värmepumpen för åtgärder du själv kan utföra. Därefter kontaktar du det företag du köpt värmepumpen av (IVT:s återförsäljare). I sista hand kontaktar du oss för åtgärd. Kan du inte hitta din manual finner du de flesta manualer på IVT:s hemsida.

Vad kostar det
Jourservice faktureras med timkostnad och framkörningsavgift beroende på körsträcka. Vi fakturerar alltid minst en timme och därefter för varje påbörjad halvtimme. Ett jourtillägg på 1.750:- tillkommer på varje utryckning. Observera att alla hemförsäkringsbolag inte ersätter detta tillägg. Observera också att vi kommer att debitera jourbesöket även om vi inte kan lösa problemet.

Kontakta oss
Vår jourservice är tillgänglig under perioden november – mars på vardagar mellan klockan 07.00 – 20.00 samt lördag, söndag och helgdag mellan klockan 09.00 – 16.00. Under månaderna april – oktober behandlas ärenden som kommer in via vår blankett för felanmälan under ordinarie arbetstid det vill säga vardagar mellan 07.30 – 16.00.

Vår jourservice har inte möjlighet till telefonsupport utan anmälan görs via vår blankett för felanmälan.

Observera!
Det är viktigt att du fyller i alla fält i formuläret och beskriver ärendet så kortfattat och tydligt som möjligt. Vår servicepersonal har inte tillgång till historiken gällande din värmepump utanför ordinarie arbetstid. Vi kontaktar dig efter mottagandet av din felanmälan och meddelar när vi kan besöka dig.

Min IVT frånluftsvärmepump är inköpt och installerad av VFB efter 2013-01-01 Godkänn