Värmepumpar Malmö

Inom VFB projekterar och installerar vi olika typer av värmepumpssystem såsom jordvärmepumpar, bergvärmepumpar och luft-luftvärmepumpar.
VFB är återförsäljare av IVTs värmepumpar.