Ventilationsförbättringar i Malmö, VFB

Skriv ut

Vi på Ventilationsförbättringar (VFB) värnar speciellt om inomhusmiljön och är specialister på ventilation, värmepumpar och komfortkyla.

Ventilationsförbättringar i Malmö AB (VFB) bildades 1979 som ett serviceföretag för ventilationsanläggningar och vi är idag 29 anställda, varav 3 delägare.

Vår miljö är otroligt viktig. Varje år kostar miljöarbetet med rening av luft och vatten många miljarder kronor. I Sverige finns världens renaste utomhusmiljöer, dels av naturliga skäl beroende på vårt geografiska läge men också beroende på de miljöåtgärder som vidtagits.

Vi vistas dock utomhus endast en liten del av dygnet, resterande tid tillbringar vi inomhus. Trots det avsätts betydligt mindre medel åt att förbättra inomhusmiljön än utomhusmiljön.

VFB:s servicebilar är lätta att känna igen. Vi har fulleasingavtal med SAC i Malmö.

Vårt organisationsnummer är 556256-3279 och vi har F-skattsedel.  Få reda på mera om R-licens här och på Youtube.

Copyright 2011 Ventilationsförbättringar I Malmö AB - Om Företaget. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupons