Välkommen till

Ventilationsförbättringar i Malmö, VFB

Om oss

Vi på Ventilationsförbättringar (VFB) värnar speciellt om inomhusmiljön och är specialister på ventilation, värmepumpar och komfortkyla.

Ventilationsförbättringar i Malmö AB (VFB) bildades 1979 som ett serviceföretag för ventilationsanläggningar och vi är idag 29 anställda, varav 3 delägare.

Vår miljö är otroligt viktig. Varje år kostar miljöarbetet med rening av luft och vatten många miljarder kronor. I Sverige finns världens renaste utomhusmiljöer, dels av naturliga skäl beroende på vårt geografiska läge men också beroende på de miljöåtgärder som vidtagits.

KONTAKTFORMULÄR

Klicka här för att komma till vårt kontaktformulär.

Formulär

IVT 24h VÄRMEGARANTI

Aldrig mer än 24 timmar utan värme
Om du skulle få ett driftstopp som orsakats av din IVT frånluftsvärmepump garanterar vi att du får värme i huset igen inom 24 timmar.

Formulär