img_6347.jpg

VVT går in i VFB för att bli starkare

Instalcos dotterbolag Vent & Värmeteknik VVT AB fusioneras in i Ventilationsförbättringar VFB i Malmö AB och blir därmed ett gemensamt Instalcobolag i affärsområde Syd.

VVT och VFB har haft ett nära samarbete i över 30 år och från och med nu blir VVT en avdelning i VFB. Målet är att bolagen ska stärka sin marknadsposition och dra nytta av de samordningsmöjligheter som uppstår med ett bolag.

- Efter ett långt samarbete är det ett naturligt steg att genomföra fusionen av de båda bolagen. Gemensamt kommer de under VFB:s varumärke att stå starkare på marknaden och kunna dra nytta av varandras styrkor och specialistkunskaper, säger Patrik Persson, affärsområdesansvarig för Instalco Syd.

VFB är specialister på ventilation, värmepumpar och komfortkyla och erbjuder totallösningar inom värme, ventilation och kylar. VVT arbetar med installation och service av värme och ventilation samt bedriver verksamhet inom el, teknisk fastighetsskötsel och konsultarbeten inom styr- och reglersystem.