Injustering

Ett optimalt injusterat ventilationssystem minskar såväl energiåtgång som ventilationsbuller. Men det är också kostnadseffektivt då det inte går åt mer energi än vad som behövs.


Målet med injustering av ventilationen är att säkerställa att tillräckligt med luft omsätts i varje rum i förhållande till antalet personer som normalt vistas i rummet. Ventilationen har också en betydande påverkan på den termiska komforten, dvs hur man upplever inomhusklimatet och dess temperatur. Ett ventilationssystem som inte är injusterat kan leda till onödigt drag och energispill. Andra fördelar med ett injusterat ventilationssystem är att det blir mindre risk för mögel/fuktskador och radonproblem, men det är också en förutsättning för ett friskt inomhusklimat.


Korrekt injustering
Ett korrekt injusterat ventilationssystem har många fördelar och leder till ett effektivt energianvändande i fastigheten. Men när och hur ofta ska man då göra injustering av ventilationen? Injustering ska alltid utföras i samband med ny- eller ombyggnad av ventilationssystem. Efter det görs regelbundna kontroller av systemet och luftflöden i samband med OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll).


Problem som kan uppstå vid dålig injustering av ventilation 

Liksom ett väl injusterat ventilationssystem är även ett rent system av största vikt. Ett rent system är en förutsättning för att kunna göra en optimal injustering och uppnå fullgod luftomsättning.

Ett system som inte är rent och injusterat kan vid för låga flöden orsaka mögel och fuktskador som en följd av övertryck i fastigheten medan för höga flöden ger en uppenbar risk för ökade kostnader. Ett för högt tryck ger ett ökat drag vilket kan upplevas som att det blir kallt och för att kompensera detta höjs ofta temperaturen och energiåtgången ökar. Fel injustering av ventilation kan också leda till onödigt tryckfall. Ett tryckfall bidrar till att fläkten längst bort i systemet måste jobba extra hårt för att luften ska tryckas hela vägen fram och resultatet blir att energiåtgången ökar då fläktarna kräver mer el för att orka driva runt luften.


VFB i Malmö – vi kan injustering av ventilation
När vi på VFB i Malmö genomför injustering av ventilation dokumenterar vi det med protokoll och injusteringsrapport. Injusteringen sker av erfaren, certifierad personal. Vi utför injustering av ventilation i samband med OVK men även separat. Kontakta oss redan idag för tidsbokning eller offert. Vi tror på långsiktiga relationer med personlig och professionell service.

Instalco Dalarna 82

Offertförfrågan

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till oss, vare sig du är kund hos oss idag eller bara nyfiken på vad vi gör.

Kontaktpersoner

Kontaktformulär