Komfortkyla

Rätt temperatur som skapar ett jämnt och behagligt inomhusklimat kan vara avgörande för arbetsplatsens effektivitet. Faktum är att människans komfortkrav påverkas av flera olika faktorer såsom luftens temperatur, fuktighet och rörelse men också av strålning från ytor, människors aktivitet och vilka kläder som bärs i lokalen.


Gemensamt är dock att ett bra arbetsklimat är lika viktigt på kontoret, i serverrummet som i offentliga miljöer; äldreboenden, hotell, skolor och sjukhus. För att uppnå bästa komfort och sänka fastighetens inomhustemperatur används därför komfortkyla.


När behövs komfortkyla?

I många lokaler och verksamheter tillförs värme av till exempel lampor, elektrisk utrustning och solljus. I takt med att vi får ett varmare klimat med högre sommartemperaturer ökar behovet av temperaturreglering inomhus. Komfortkyla behövs när överskottet av värme leder till en negativ påverkan på människans komfort. Där kan komfortkyla vara ett bra alternativ. 

Beroende på fastighetens lokalisering och vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalen kan behovet av komfortkyla se olika ut. När ni kontaktar oss på VFB i Malmö går vi först igenom och bestämmer kyleffektbehovet i varje enskilt rum. Därefter tar vi reda på om det går att minska värmen genom passiva åtgärder som t.ex. solskydd och om behovet av ett system för komfortkyla behövs.


Låt en expert hjälpa dig

Genom vår långa erfarenhet och kompetens inom komfortkyla kan vi på VFB i Malmö hjälpa dig att hitta ett behagligt inomhusklimat anpassat efter just er verksamhet. Vi projekterar, installerar och servar komfortkylanläggningar i alla storlekar. Vid installation av komfortkyla finns ett antal lagar och regler som måste följas. Därför är alla våra montörer certifierade och innehar personcertifikat så att du ska kunna känna dig trygg och säker genom hela processen.


Service på komfortkylanläggningar med VFB i Malmö

Precis som när det kommer till service av ventilationsanläggningar, styr- och regleranläggningar krävs det underhåll av komfortkylanläggningar. Detta för att förebygga och undvika kostsamma skador. Vi på VFB i Malmö utför dagligen kontroller och serviceunderhåll på fastigheter gällande såväl komfortkyla som ventilation. Vid varje genomförd kontroll lämnar vi också tips och råd kring vilka åtgärder du som fastighetsägare kan göra för att energieffektivisera på bästa sätt.

Instalco Byggen 4

Offertförfrågan

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till oss, vare sig du är kund hos oss idag eller bara nyfiken på vad vi gör.

Kontaktpersoner

Kontaktformulär