R-licens

Ventilationsförbättringar i Malmö innehar R-licens med licensnummer; 150605

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Läs mer om R-licens här.