SCADA-installation

SCADA betyder Supervisory Control And Data Acquisition och är ett koncept utvecklat för fjärråtkomst till olika styrmoduler. Inom bygg- och fastighetsautomation använder man systemet för styrning och övervakning av fastigheter.


I de flesta fall är det som styrs och övervakas värme, ventilation, energiförbrukning och VVS (sanitet) men ibland även säkerhet så som åtkomst, passage och larmsystem. Systemet utvecklades för att få en bra, tydlig överblick och snabbt kunna ingripa för att undvika allvarliga konsekvenser som en driftstörning kan medföra. Ett SCADA-system kan sammanfattas som ett system som gör det enkelt för dig, samtidigt som du sparar både tid, pengar och får en energieffektiv fastighet.


Olika SCADA-lösningar
Inom styr- och övervakningssystem med fjärråtkomst till styrmoduler finns flera olika lösningar. Vilka de olika lösningarna är kan skilja mellan olika tillverkare och hur de tillåter åtkomst genom standardiserade automationsprotokoll. Sett till praktiken har SCADA-konceptet vuxit och blivit alltmer likt ett distribuerat styrsystem. Det som skiljer dem åt är användandet av interaktioner och kommunikation med en anläggning samt hur larmhanteringen ser ut. SCADA-lösningen ger dig möjlighet till integration med andra system samtidigt som all data skyddas av stark kryptering.


SCADA - ett av de vanligaste industriella styrsystemen

Våra uppdrag gällande SCADA-installationer har ökat med åren och idag är systemet ett av de vanligaste inom industriella styrsystem. Genom systemet går det att övervaka och styra både värme, ventilation och energiförbrukning i byggnaden. Något som hjälpt många fastighetsägare att energieffektivisera och spara pengar. System för effektivisering och automatisering är framtiden och sparar många resurser.


Projektering och installation av styrutrustningar
VFB i Malmö levererar och installerar elektroniska och datoriserade styrsystem av alla fabrikat. Vi är med er under hela resan och projekterar, installerar och programmerar styrsystemen så att vi ser att allt fungerar som det ska. Vi är även återförsäljare av marknadens två ledande system för datoriserad styrutrustning; Bastec och Regin.


Trygg och säker SCADA-installation med VFB
Vi på VFB i Malmö är certifierade för att få utföra SCADA-installationer, stora som små.

Dessutom innehar alla våra installatörer personcertifikat och har gedigen kompetens inom området. Så med oss är du och din fastighet i säkra och sakkunniga händer. Välkommen att boka din konsultation redan idag!

Östgöta 9

Offertförfrågan

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till oss, vare sig du är kund hos oss idag eller bara nyfiken på vad vi gör.

Kontaktpersoner

Kontaktformulär