Fastighet

På fastighetssidan utför vi följande tjänster:

  • Ronderingar av en fastighetstekniker
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
  • Sprinklerprov, månadsprov/kvartalsprov
  • Brandlarmsprov månadsprov/kvartalsprov
  • Felavhjälpande underhåll
  • Energioptimering av ventilationsaggregat, belysning
  • Löpande kontroll och uppföljning av myndighetsbesiktningar, exempelvis OVK, brandsläckare, lyftanordningar, hissar mm.


Fastighetsavdelningen är som en spindel i nätet som löser det mesta. Som kund hos oss behöver ni bara ha en enda kontakt för att få hjälp med ert problem.

Vi har ett brett kontaktnät med samarbetspartners som kompletterar med de yrkeskategorier som inte finns under vårt tak, t ex byggnation, rörläggeri, portservice och utemiljö.

Instalco Byggen 17

Offertförfrågan

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till oss, vare sig du är kund hos oss idag eller bara nyfiken på vad vi gör.

Kontaktpersoner

Kontaktformulär