Energieffektivisering

Energieffektivisering – nu och för framtiden
Det finns mycket att vinna på att energieffektivisera, både på kort och lång sikt. Redan mindre åtgärder kan minska både kostnader och miljöpåverkan väsentligt, samtidigt som de förbättrar inomhusklimatet och arbetsmiljön. För ett företag kan energieffektivisering även ge fördelar som  stärkt konkurrenskraft och varumärke. VFB arbetar enligt Instalcos koncept hållbara installationer vilket innebär att vår målsättning är att alltid hitta den mest hållbara lösningen för dig som kund, både ekonomiskt och miljömässigt.


Energieffektivisering inom ventilation
För att minska energianvändningen kan man till exempel kontrollera att drifttider och ventilationsflöden är rätt inställda och att tilluftstemperaturen inte är för hög. Man kan också byta till el-effektiva fläktar och undersöka om det finns möjlighet till värmeåtervinning. Tids- och behovsstyrning av fläktar, årstidsanpassade luftflöden och användning av kall nattluft för att få gratiskyla är ytterligare lönsamma åtgärder.


Energieffektivisering i styr- och reglersystem
Stora energibesparingar kan göras bland annat med hjälp av följande åtgärder:

  • Kontroll och justering av brännare, regulatorer, ställdon, ventiler och givareutrustning.
  • Sänkning av temperaturen under nätter och helger.
  • Optimering av drifttider för fläktar med tidsstyrda programverk.
  • Uppföljning med periodiskt underhåll och tillsyn.


Energieffektivisering inom el
LED-lampor använder ungefär 80% mindre energi än en vanlig glödlampa och liknande jämfört med halogenlampor. Beroende på mängden armaturer och hur många timmar de lyser per dygn bidrar ett byte till LED-belysning till reducerad energiförbrukning och minskade kostnader.


Energieffektivisering inom värme/kyla
Genom att använda naturlig energi som lagrad solvärme i berg, jord, vatten och luft i stället för olja eller el kan driftkostnaderna för uppvärmning reduceras kraftigt, samtidigt som påverkan på växthuseffekten minskar. Ett värmesystem som drivs med miljövänlig el från till exempel vindkraft ger dessutom en helt förnybar uppvärmning. VFB:s långa erfarenhet och kompetens inom värme/kyla hjälper dig att hitta en optimal lösning för din fastighet.

IMG 6646

Offertförfrågan

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till oss, vare sig du är kund hos oss idag eller bara nyfiken på vad vi gör.

Kontaktpersoner

Kontaktformulär