Tjänster

Med kunniga och erfarna servicetekniker ser vi till att på ett effektivt och miljövänligt sätt utföra alla våra tjänster utifrån varje kunds önskemål och behov.

Vi projekterar, installerar och utför service i Malmö med omnejd. Det ska vara enkelt, smidigt och kännas tryggt för dig som kund, då har vi på VFB lyckats med vårt arbete. Alla tekniker innehar personcertifikat och företaget innehar företagscertifikat.


Egenkontroll & kvalitetskontroll

Egenkontroll av våra utförda arbeten har alltid varit, och kommer alltid att vara, en självklarhet för oss. Kvalitetskontroll av levererade varor är en förutsättning för att kunna leverera en fullgod anläggning. Vårt mål är att våra kunder skall vara nöjda med våra insatser och med nöje komma tillbaka till oss.


Miljö

Vid projektering av anläggningar strävar vi efter att välja så miljövänliga och energisnåla lösningar som möjligt. Produkter som vi levererar, väljer vi med hänsyn till vad marknaden kan erbjuda i form av miljövänliga material. Kylmedia väljs miljövänliga enligt senaste rön och bestämmelser. Allt demonterat materiel källsorteras och lämnas till skrotning respektive destruktion.

Fastighet

Fastighetsavdelningen är som en spindel i nätet som löser det mesta. Som kund hos oss behöver ni bara ha en enda kontakt för att få hjälp med ert problem.

Om Fastighet

Service

Vi utför alla typer av serviceuppdrag på ventilationsanläggningar, komfortkylanläggningar samt styr- och regleranläggningar i södra Skåne.

Om Service

OVK

Enligt svensk lag ska alla byggnader besiktigas för OVK enligt plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen med undantaget för en- och tvåfamiljshus där det endast krävs en förstagångsbesiktning.

Om OVK

Kylservice & kylinstallation

Sedan starten 1979 har målsättningen på VFB i Malmö varit att alltid erbjuda bästa tänkbara service i allt vi gör.

Om Kylservice & kylinstallation

Komfortkyla

Rätt temperatur som skapar ett jämnt och behagligt inomhusklimat kan vara avgörande för arbetsplatsens effektivitet.

Om Komfortkyla

Luftkonditionering

Då somrarna blir varmare och utvecklingen av tekniken gått framåt väljer fler och fler att installera en luftkonditionering.

Om Luftkonditionering

SCADA-installation

SCADA betyder Supervisory Control And Data Acquisition och är ett koncept utvecklat för fjärråtkomst till olika styrmoduler.

Om SCADA-installation

Injustering

Ett optimalt injusterat ventilationssystem minskar såväl energiåtgång som ventilationsbuller.

Om Injustering

Styr- & reglerteknik

Efter många år i branschen har vi på VFB i Malmö levererat och installerat driftsäkra system för byggautomation och fastighetsautomation inom en rad olika branscher.

Om Styr- & reglerteknik

Energieffektivisering

Det finns mycket att vinna på att energieffektivisera, både på kort och lång sikt.

Om Energieffektivisering

Projektering/installation - ventilation

VFB projekterar ventilationsanläggningar och -system för alla behov enligt myndighetskrav och våra kunders önskemål och behov.

Om Projektering/installation - ventilation

Installation av värmepumpar

Inom VFB projekterar och installerar vi olika typer av värmepumpssystem såsom luft-luftvärmepumpar och fastighetsvärmepumpar.

Om Installation av värmepumpar

Projektering/installation - styrutrustningar

VFB levererar och installerar elektroniska och datoriserade styrsystem av alla fabrikat.

Om Projektering/installation - styrutrustningar