Om oss

Vi på Ventilationsförbättringar (VFB) värnar speciellt om inomhusmiljön och är specialister på ventilation, värmepumpar och komfortkyla.

VFB bildades 1979 som ett serviceföretag för ventilationsanläggningar och vi är idag 36 anställda. Sedan november 2016 ingår VFB i Malmö AB i Instalco-koncernen. Sedan januari 2020 är Vent & Värmeteknik VVT en avdelning i VFB.

Vår miljö är otroligt viktig. Varje år kostar miljöarbetet med rening av luft och vatten många miljarder kronor. I Sverige finns världens renaste utomhusmiljöer, dels av naturliga skäl beroende på vårt geografiska läge men också beroende på de miljöåtgärder som vidtagits.

Vi vistas utomhus endast en liten del av dygnet, resterande tid tillbringar vi inomhus. Trots det avsätts betydligt mindre medel åt att förbättra inomhusmiljön än utomhusmiljön.

Vi är en del av Instalco

Lokal närhet med det stora företagets möjligheter. Instalco är representerat med nationell bredd i Sverige, Norge och Finland via ett 135-tal dotterbolag med över 6 200 medarbetare.

Läs mer om Instalco