Energieffektivisering

Service

Vi utför service av alla typer av ventilationsanläggningar och komfortkylanläggningar samt styr- och regleranläggningar.

Projektering av ventilationsanläggningar

VFB projekterar ventilationsanläggningar för alla behov, såväl stora som små, enligt myndighetskrav och våra kunders önskemål och behov.

Installation av ventilationssystem

Vi installerar allt från små, enkla frånluftssystem till stora anläggningar med värme, värmeväxling och kyla för t ex större kontorsfastigheter, industrifastigheter samt bostäder.

OVK

Våra medarbetare, som har riksbehörighet, utför Obligatorisk VentilationsKontroll av alla typer av ventilationsanläggningar.

Injustering

VFB utför luftmängdsinjustering och injustering av styrutrustningar.

Kylinstallation

Vi beräknar, projekterar och installerar komfortkylanläggningar i alla storlekar, från små direktexpansionssystem till stora kallvattensystem. Företaget innehar företagscertifikat och våra kylmontörer innehar personalcertifikat gällande stationära och mobila kylutrustningar.

Installation av värmepumpar

Inom VFB projekterar och installerar vi olika typer av värmepumpssystem såsom luft-luftvärmepumpar och fastighetsvärmepumpar.

Projektering och installation av styrutrustningar

VFB levererar och installerar elektroniska och datoriserade styrsystem av alla fabrikat. Även projektering och programmering av styrsystem utförs av oss. Vi är återförsäljare av marknadens två ledande system för datoriserad styrutrustning, Bastec och Regin.

Egenkontroll och kvalitetskontroll

Egenkontroll av våra utförda arbeten har alltid varit, och kommer alltid att vara, en självklarhet för oss. Kvalitetskontroll av levererade varor är en förutsättning för att kunna leverera en fullgod anläggning. Vårt mål är att våra kunder skall vara nöjda med våra insatser och med nöje komma tillbaka till oss.

Miljö

Vid projektering av anläggningar strävar vi efter att välja så miljövänliga och energisnåla lösningar som möjligt. Produkter som vi levererar, väljer vi med hänsyn till vad marknaden kan erbjuda i form av miljövänliga material. Kylmedia väljs miljövänliga enligt senaste rön och bestämmelser. Allt demonterat materiel källsorteras och lämnas till skrotning respektive destruktion.