Fastighet

Fastighetsavdelningen är som en spindel i nätet som löser det mesta. Som kund hos oss behöver ni bara ha en enda kontakt för att få hjälp med ert problem. Våra samarbetspartners kompletterar oss med de tjänster som inte finns under vårt eget tak, t ex byggnation, rörläggeri, portservice och utemiljö.

Service

Vi utför service av alla typer av ventilationsanläggningar och komfortkylanläggningar samt styr- och regleranläggningar.

OVK

Våra medarbetare, som har riksbehörighet, utför Obligatorisk VentilationsKontroll av alla typer av ventilationsanläggningar.

Kylservice & kylinstallation

Vi beräknar, projekterar och installerar komfortkylanläggningar i alla storlekar, från små direktexpansionssystem till stora kallvattensystem. Företaget innehar företagscertifikat och våra kylmontörer innehar personalcertifikat gällande stationära och mobila kylutrustningar.

Komfortkyla

Rätt temperatur som skapar ett jämnt och behagligt inomhusklimat kan vara avgörande för arbetsplatsens effektivitet. För att uppnå bästa komfort och sänka fastighetens inomhustemperatur används därför komfortkyla.

Luftkonditionering

Då somrarna blir varmare och utvecklingen av tekniken gått framåt väljer fler och fler att installera en luftkonditionering. Vi hjälper er genom hela processen, från val av luftkonditionering och installation till löpande service.

SCADA-installation

SCADA betyder Supervisory Control And Data Acquisition och är ett koncept utvecklat för fjärråtkomst till olika styrmoduler. Inom bygg- och fastighetsautomation använder man systemet för styrning och övervakning av fastigheters energisystem och ibland även säkerhetssystem. Ett SCADA-system kan spara tid, pengar och energieffektivisera din fastighet.

Injustering

Ett ventilationssystem som är optimalt injusterat är kostnadseffektivt och skapar en bra termisk komfort. VFB utför luftmängdsinjustering och injustering av styrutrustningar. 

Styr- & reglerteknik

Bygg- och fastighetsautomation handlar om system som läser av och kan hjälpa till att styra, reglera och övervaka fastigheten. VFB i Malmö har många års erfarenhet i branschen och har levererat och installerat kompletta lösningar för styrning av till exempel ventilation och centralvärme integrerat med säkerhetssystem som brandlarm och kameraövervakning.  

Energieffektivisering

Alla åtgärder som görs för att energieffektivisera bidrar till att minska kostnader och miljöpåverkan väsentligt och förbättra inomhusklimat och arbetsmiljö. Företag kan stärka sin konkurrenskraft och sitt varumärke. VFB arbetar enligt Instalcos koncept hållbara installationer vilket innebär att vår målsättning är att alltid hitta den mest hållbara lösningen för dig som kund, både ekonomiskt och miljömässigt.

Projektering & installation av ventilation

VFB projekterar ventilationsanläggningar och -system för alla behov enligt myndighetskrav och våra kunders önskemål och behov. Vi installerar allt från små, enkla frånluftssystem till stora anläggningar med värme, värmeväxling och kyla för t ex större kontorsfastigheter, industrifastigheter samt bostäder.

Installation av värmepumpar

Inom VFB projekterar och installerar vi olika typer av värmepumpssystem såsom luft-luftvärmepumpar och fastighetsvärmepumpar.

Projektering & installation av styrutrustningar

VFB levererar och installerar elektroniska och datoriserade styrsystem av alla fabrikat. Även projektering och programmering av styrsystem utförs av oss. Vi är återförsäljare av marknadens två ledande system för datoriserad styrutrustning, Bastec och Regin.

Egenkontroll & kvalitetskontroll

Egenkontroll av våra utförda arbeten har alltid varit, och kommer alltid att vara, en självklarhet för oss. Kvalitetskontroll av levererade varor är en förutsättning för att kunna leverera en fullgod anläggning. Vårt mål är att våra kunder skall vara nöjda med våra insatser och med nöje komma tillbaka till oss.

Miljö

Vid projektering av anläggningar strävar vi efter att välja så miljövänliga och energisnåla lösningar som möjligt. Produkter som vi levererar, väljer vi med hänsyn till vad marknaden kan erbjuda i form av miljövänliga material. Kylmedia väljs miljövänliga enligt senaste rön och bestämmelser. Allt demonterat materiel källsorteras och lämnas till skrotning respektive destruktion.