Vi utför alla typer av serviceuppdrag på ventilationsanläggningar, komfortkylanläggningar samt styr- och regleranläggningar i södra Skåne. Vår specialiserade servicegrupp har lång erfarenhet och känner till våra kunders verksamheter. Det säkerställer att service utförs på rätt sätt. 

Ventilationsanläggningar behöver regelbunden service för att kunna fungera optimalt och för att minimera antal reparationer och hålla en så låg energiförbrukning som möjligt. VFB kan erbjuda service och underhåll, reparationer, luftinjustering och energieffektivisering på alla typer av ventilationsläggningar och fläktar samt rengöring av ventilationskanaler. Vi erbjuder serviceavtal där du som avtalskund blir prioriterad och får en personlig kontaktperson som snabbt och effektivt står till tjänst.