VFB 1 Komprimerad

Samma kund i över 50 år

Ett av de tydligaste kännetecknen för ett Instalcobolag är långa kundrelationer. Nöjda kunder är återkommande kunder, och med hög kundnöjdhet skapas tillväxt och lönsamhet. Instalcobolaget Ventilationsförbättringar i Malmö AB (VFB) är ett sådant exempel.

Instalcos ambition är att alltid erbjuda bästa tänkbara service till sina kunder. Det är knappast någon överdrift att påstå att VFB och Adventkyrkan har en lång affärsrelation. Sedan 51 år tillbaka har de ett löpande serviceavtal gällande tekniska installationer i kyrkolokalen. 

– Det känns fantastiskt roligt att Adventkyrkan fortfarande är kund hos oss efter mer än 50 år. Vi är mycket glada och stolta över det förtroendet och vi ser fram mot en fortsatt god relation under kommande år, berättar Mikael Bönsö, servicechef VFB.  

Avtalet skrevs år 1972 under bolagsnamnet Servent, som grundades av Tommy Pettersson. Han startade även VFB 1979 som fick överta avtalet. Adventkyrkan var VFB:s första kund, sedan dess har de en lång och trogen relation. 

Adventkyrkan i Malmö som tillhör Sjundedags Adventistsamfundet har en liten men väl fungerande kyrkolokal mitt i centrala Malmö.

– Vi har gjort många jobb åt Adventkyrkan genom åren, främst löpande underhåll och service av deras ventilationsanläggning varje år. Men vi har även gjort större arbeten i form av nya installationer och reparationsarbeten, fortsätter Mikael Bönsö.

Huvudfokus för VFB är serviceuppdrag i södra Skåne. Företaget hade fram till mitten av 1990-talet ett tiotal medarbetare för att i början av 2000-talet växa till det dubbla. 

– Idag är vi 38 kollegor med många olika kompetenser, vilket gör att vi kan ta oss an det mesta inom byggnadsteknik. Bland våra kompetenser finns ventilation, OVK, kyla, styr- och regler och numera även el sedan vi tog över företaget Vent & Värmeteknik för några år sedan. Vi har också nyligen skapat en fastighetsavdelning med fastighetstekniker. Eftersom vi inte har egna rörläggare samarbetar vi vid behov med andra Instalcobolag, både AB Rörläggaren och KWA Rör AB.

VFB värnar speciellt inomhusmiljöer och är specialister på ventilation, värmepumpar och komfortkyla. Ventilationsanläggningar behöver regelbunden service för att kunna fungera optimalt och för att minimera reparationer och hålla en så låg energiförbrukning som möjligt.