img_4350.jpg
Arla Express Malmö, Totalentreprenad, Castellum/Arla

Arla Express Malmö

Arla Express är en grossistbutik för Arlas företagskunder.

Arla Express etablerade sig i Malmö under 2016 och vi fick förtroendet att bygga deras butikskylanläggning samt ventilation.

Då butiken har ett högt flöde av kylvaror krävdes en noggrann planering och projektering av kylinstallationen. Kylrummet fungerar som ett plocklager för Arlas kunder så tillträde med portar för intransport av varor och kunder var en viktig faktor. Ett kylrum konstruerades av enligt beställarens önskemål och nya kylmaskiner placerades utvändigt på fastighetens tak.

 

Butiken krävde även ventilation och VFB valdes som samarbetspartner även i denna del av entreprenaden. Under projektets gång kom kunden på värdet i att kunna bjuda in kockar för att provlaga mat med delar av Arlas sortiment. Detta krävdes att ett antal köksstationer fick plats i lokalerna. VFB projekterade och konstruerade kökskåpor enligt Arlas behov och önskemål.