styrarbeten.jpg
Styrarbeten Sjölunda reningsverk, Totalentreprenad , VA-Syd

Styrarbeten Sjölunda reningsverk

Sjölunda reningsverk är c:a 40 år gammalt och sköter reningen för stora delar av Malmös befolkning. När verket stod inför utmaningen att ersätta sin fasighetsstyrning valdes VFB som samarbetspartner. Tillsammans med beställare har det tagits fram ett nytt system som löpande appliceras inom verkets samtliga byggnader. Gamla uttjänta system som består av ett flertal olika fabrikat byts systematiskt ut mot nya DUCar från Regin. Hela verket förbereds för att kunna kopplas upp och övervakas externt. Genom ett systematiskt arbete framtidssäkras samtliga installationer och stora energivinster dokumenteras och identifieras längs projektets väg.