img_0432.jpg
Sjölunda ARV byggnad Z, Totalentreprenad , VA-Syd

Sjölunda ARV byggnad Z

Sjölunda ARV är ett av Sveriges största reningsverk. Byggnad Z är en lokal om ca 55 000m2 innehållande ett större antal reningsbassänger. 

Energiåtgärdsprojekt berörande ventilation samt avfuktning.

Som ett led i VA-Syds målsättning för att minimera sitt energibehov identifierades byggnaden som en av VA-Syds mest energikrävande enheter. Ett stort antal uttjänta tilluftsinstallationer demonterades och en ny anläggning projekterades gemensamt. För att frigöra maximal yta inom lokalerna gjöts ett nytt utvändigt fundament längs byggnadens kortsida och hela installationen placerades utvändigt, så väl ventilationsaggregat som kanalisation. I ett samarbete med Munters gjordes fuktanalyser under en längre tid. Efter utvärdering kunde en effektiv avfuktningslösning komplettera systemet för att undvika att överventilera lokalerna.

Projektet har drivits som en totalentreprenad dör VFB har ansvarat för samtliga arbeten inom projektet så väl ventilation, plåtslageri, VS-installation som el och styrarbeten.